Om oss

Om oss

Navestad AS har i et halvt århundre levert maskiner og utstyr til norsk næringsmiddelindustri. I tett samarbeid med våre kunder og leverandører, har vi levert vårt bidrag til utviklingen av norsk matproduksjon gjennom 50 år.

Verden har gjennomgått store forandringer siden 1970 og nye trender og krav til næringen vil prege tiden fremover. Vi står overfor store utfordringer når det gjelder områder som å skaffe nok mat til klodens mennesker, klima og helse, og livet i havet og på land. Vår ambisjon er derfor å samarbeide med industrien for å nå målene for bærekraftig matproduksjon. Foredling av råvarer er et viktig element i en bærekraftig verdikjede. Vårt mål er å bruke vår kompetanse og erfaring sammen med våre leverandører, slik at vi kan bidra til å skape større verdier av råvarene. Dette kan vi oppnå ved mer effektiv produksjon og kostnadseffektive løsninger, lavere matsvinn og bruk av hele råvaren, produktutvalg og kvalitet, bedre leveringssikkerhet, samt lavere energiforbruk.

I samarbeid med våre leverandører, bestreber vi oss hele tiden på å levere riktige løsninger i produksjonsprosessen, og vi imøtekommer våre kunder på en måte som innbyr til dialog og oppleves som nøyaktig og løsningsorientert.

Vi strekker oss hele tiden mot å være den leverandøren med høyest spisskompetanse, og som kan bistå aktivt i våre kunders utviklingsprosesser, planlegging og prosjektering.

Ansatte

Navn

Stilling