leverandører

Hurtighakker, kokepanner, kverner, pølsestoppere

Produkter

Hurtighakkene til Mado er alltid under utvikling for å tilfredsstille alle behov. Maskinene er kompakte pga. produksjonsmåten med selvbærende konstruksjon. Dette gir glatte overflater hvor rengjøringen er enkel. Maskinene er utstyrt med den nyeste teknologien og leveres i et bredt spekter fra 13-220 ltr. Alle maskiner fra 50 ltr. kan leveres med tømmeapparat. 130 og 220 ltr. kan i tillegg leveres med integrert løfter og vakuum.

Industrikvernene fra Mado dekker de forskjellige behovene i industrien og bidrar til effektiv og moderne kjøttbearbeiding for ferske og frosne råvarer. Mados egenutviklete og patenterte teknologi for mateskrue og lagring av valser, sikrer optimal kapasitet, bedre hygiene og lavere energikostnader

I mer enn 75 år har Talsa levert kvalitetsmaskiner til små og mellomstore matprodusenter over hele Europa. Maskinene fra Talsa er konstruert med erfaring, kompetanse og med tanke på å tilfredsstille kundenes krav til hygiene og sikkerhet. Ved å produsere utvalgte maskiner i stor skala er Talsa meget konkurransedyktig på både kvalitet og pris.