leverandører

Ismaskiner

Produkter

Det finnes mange teorier om hvilken iskvalitet som bør velges til ulike behov for kjøling. Det som er verdt å merke seg er at isen avgir mest kulde i det øyeblikk den går over fra is til vann. Dersom man bruker is som allerede ved produksjonen inneholder mye vann (sørpe), vil man få minimalt utbytte av denne delen av «isen». Optimal kjøleeffekt oppnås når all is består av frosset vann. Maja ismaskiner har i mer enn 50 år vært normgivende med solid kvalitet og driftssikkerhet. Fabrikkens forsknings- og utviklingsavdeling, kombinert med moderne produksjonsanlegg, har utviklet maskiner som i dag produserer frisk og hygienisk flakis. Vi leverer komplette maskiner og rotasjonsfordampere for tilknytning til ulike kjølemedier