leverandører

Kverner

Produkter

Industrikvernene fra Mado dekker de forskjellige behovene i industrien og bidrar til effektiv og moderne kjøttbearbeiding for ferske og frosne råvarer. Mados egenutviklete og patenterte teknologi for mateskrue og lagring av valser, sikrer optimal kapasitet, bedre hygiene og lavere energikostnader

I mer enn 75 år har Talsa levert kvalitetsmaskiner til små og mellomstore matprodusenter over hele Europa. Maskinene fra Talsa er konstruert med erfaring, kompetanse og med tanke på å tilfredsstille kundenes krav til hygiene og sikkerhet. Ved å produsere utvalgte maskiner i stor skala er Talsa meget konkurransedyktig på både kvalitet og pris.