PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen gjelder for Navestad AS. Erklæringen forklarer hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker denne informasjonen, og hvordan vi tar hensyn til personvernet. Navestad AS ved daglig leder, er ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, samt kjøpshistorikk. Informasjonen samles inn gjennom direkte kommunikasjon, korrespondanse eller via telefon.

Formål med behandlingen

Vi bruker opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med kunder og leverandører. Vi kan videre bruke opplysningene til å gi informasjon om våre produkter, markedskommunikasjon, samt å følge opp forespørsler fra kunder, leverandører og andre interessenter.

Lagring av opplysningene

Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å samhandle med oss. Når opplysningene ikke lenger er nødvendige, blir de slettet på en sikker måte.

Deling av opplysningene

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtale, utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere som fraktselskaper og leverandører, for at tjenester kan leveres på våre vegne. Deling av personopplysninger kan videre være aktuelt dersom det er pålagt ved lov. For øvrig deler vi ikke personopplysninger med tredjeparter.

Rettigheter

Personopplysningene blir behandlet i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Vi gjør oppmerksom på at det kan kreves innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Behandling i strid med gjeldende regler kan klages til de nasjonale tilsynsmyndigheter ved Datatilsynet, www.datatilsynet.no