leverandører

Stalam

Stalam ble etablert i 1978 og er i dag verdens ledende aktør innen utvikling og produksjon av utstyr som benytter radio frekvenser (RF) for tining av frosne råvarer til matindustrien.

I starten ble RF teknologien for det meste brukt til tørking av tekstiler og lignende produkter. Basert på denne teknologien har etter hvert nye bruksområder blitt utviklet. Stalam etablerte tidlig et langsiktig samarbeid med prestisjetunge universiteter, forskningsinstitusjoner og ledende maskinprodusenter for forskning og utvikling av RF teknologien. Rask tining av frossen fisk, kjøtt, grønnsaker og andre frosne råvarer til matindustrien er et resultat av denne utviklingen.

Tradisjonelle tinemetoder innebærer en rekke utfordringer relatert til tineprosess over lang tid, bakterievekst, avrenning, overflateskader og håndtering. Stalams RF teknologi løser disse utfordringene.

Mer enn 2.500 Stalam maskiner med RF teknologi er i dag i drift i mer enn 60 land over hele verden.

Hjemmeside Stalam: https://www.stalam.com/

Produkter

Tining med Stalams Radio frekvens teknologi (RF) oppnås på minutter sammenlignet med tradisjonelle tinemetoder som bruker timer og opptil dager. Egenskapene til RF sikrer:

  • Rask, ensartet og kontrollert opptining
  • Bevarer råvarens kvalitet
  • Ingen avrenning
  • Forhindrer bakterievekst
  • Forhindrer overflateskader på råvaren
Tining med Stalams RF teknologi egner seg for alle typer frosne råvarer til matindustrien som fisk, skalldyr, kjøtt, fjærkre, meieriprodukter, frukt og grønnsaker. Maskinene leveres som en inline løsning, og gir bedre fleksibilitet og forutsigbarhet på råvaresiden.