leverandører

AUT 200 Top Press

Produkter

Holac leverer et bredt utvalg av modeller for riving og kutting av ulike typer ost. Vi har lang erfaring med tilpasning og integrering i linjeløsninger, og leverer maskiner med høy kapasitet og som gir høyt utbytte. Vi tilpasser våre løsninger med ulike alternative metoder for innføring og press på produktene