leverandører

KBW 202–302

Produkter

Kerres produserer og leverer et stort utvalg av maskiner som er godt tilpasset store industrielle behov for vasking av kasser, Vemagvogner og røykevogner. Kerres kassevaskere har en kapasitet fra 100 til 1.000 kasser i timen, mens Kerres røykevognvaskere dekker et kapasitetsbehov opp til 20 vogner i timen. Vemagvogn- og Big Box vaskere leveres med en kapasitet på opp til 30 vogner i timen.