leverandører

MSM 769 / 220 L

Produkter

Hurtighakkene til Mado er alltid under utvikling for å tilfredsstille alle behov. Maskinene er kompakte pga. produksjonsmåten med selvbærende konstruksjon. Dette gir glatte overflater hvor rengjøringen er enkel. Maskinene er utstyrt med den nyeste teknologien og leveres i et bredt spekter fra 13-220 ltr. Alle maskiner fra 50 ltr. kan leveres med tømmeapparat. 130 og 220 ltr. kan i tillegg leveres med integrert løfter og vakuum.