Hybrid luftstrøm sirkulasjonssystem

  • Opptil 30 % raskere behandlingstid
  • Økt kapasitet
  • Energibesparende
  • Lavt vekttap
  • Ensartet kvalitet på sluttproduktene
  • Like perfekt resultat for hengende og liggende råvarer
  • Hybrid sirkulasjon kan leveres til alle våre anlegg