Navestad AS

I mer enn 40 år har vi levert maskiner og utstyr til industri- og detaljmarkedet i Norge og har i denne perioden lykkes å tilegne oss en agenturmasse fra ledende produsenter rundt om i verden.

Vi bestreber oss hele tiden på å levere riktige og innovative løsninger og vi skal imøtekomme våre kunder på en måte som innbyr til dialog og oppleves som nøyaktige og løsningsorienterte, fra produkter/tjenester vurderes, til kjøp, installasjon og oppfølging.

Vi strekker oss hele tiden mot det mål at vi skal være den leverandør med høyest grad av spisskompetanse innen vår kategori, som alltid har nyheter å komme med og som kan bistå i våre kunders utviklingsprosesser.

Her finner du oss

Kontakt oss:

Navestad AS

Solbråveien 49
1383 ASKER
Tlf: 66 76 11 10
Mail: post@navestad.no


© 2018 - NAVESTAD AS

Tlf: 66 76 11 10