leverandører

Ebaki

Ebaki horisontale slicere, kutter fileter av kjøtt og fjærkre i valgfri jevn tykkelse.
Ebaki står for allsidighet med sine individuelle kuttelinjer som jobber uavhengig
av hverandre. Ebaki leveres i ulike modeller med kapasiteter fra 2.000 kg / time til
6.000 kg / time.

Produkter

Ebaki horisontale slicere, kutter fileter av kjøtt og fjærkre i valgfri jevn tykkelse. Ebaki står for allsidighet med sine individuelle kuttelinjer som jobber uavhengig av hverandre. Ebaki leveres i ulike modeller med kapasiteter fra 2.000 kg / time til 6.000 kg / time.