leverandører

Kerres

Kerres har siden 1966 utviklet og produsert utstyr for næringsmiddelindustrien.

Produktspekteret har to hovedgrupper. «Kerres Smoke-air» består av utstyr for tørking, røyking, koking, steking og kjøling av kjøtt og fiskeprodukter. «Kerres cleaning systems» består av vaskeanlegg for rengjøring av utstyr i næringsmiddelindustrien som kasser, Vemagvogner og røykevogner.

Kontinuerlig produktutvikling og moderne produksjonslinjer sikrer at Kerres i dag kan levere utstyr av høy kvalitet og funksjonalitet til små og store næringsmiddelaktører som har ambisjoner om å produsere matprodukter av høy kvalitet på en effektiv måte.

Kerres er i dag representert i mer enn 80 land over hele verden. Gjennom et nært samarbeid med Kerres i snart 50 år, har Navestad AS levert flere hundre anlegg til næringsmiddelindustrien i Norge.

Hjemmeside Kerres: https://www.kerres-group.de/

Produkter

Navestad AS har levert Kerres anlegg i snart 50 år til det norske markedet og har opparbeidet en høy kompetanse på bearbeiding av kjøtt og fisk. Våre industrianlegg er modulbasert og med komplette separate enheter med hensyn til vifte, elementer og tekniske spesifikasjoner. Vi har i en årrekke fått meget god respons på våre Kerres anlegg, på grunn av den solide konstruksjonen, høye kvaliteten på komponentvalg, og at hensynet til sluttproduktet er satt i høysetet både når det gjelder varmebehandling og kapasitet.

 • Opptil 30 % raskere behandlingstid
 • Økt kapasitet
 • Energibesparende
 • Lavt vekttap
 • Ensartet kvalitet på sluttproduktene
 • Like perfekt resultat for hengende og liggende råvarer
 • Hybrid sirkulasjon kan leveres til alle våre anlegg

For å kunne imøtekomme våre kunders ulike behov til temperatur og smak leveres Kerres røykeskap med følgende alternative generatorer:

 • flisgenerator glødetemperatur 500 °C
 • chipsgenerator glødetemperatur ca 800 °C
 • stokkgenerator glødetemperatur 300 °C
 • flytende røyk

Kerres systemene for tørking og modning tilfører merverdi til råvarer som pølseprodukter, skinke, kjøtt, fisk eller ost. Gjennom en ensartet behandling av råvarene, bevares den naturlige smaken og fargen på alle sluttproduktene. Kerres teknologien muliggjør dette ved en kontrollert, nøyaktig og individuell tørke- og modningsprosess som sikrer en høy kvalitet på produktet. Anleggene utvikles og leveres individuelt, basert på kundens behov relatert til størrelse, kapasitet, vaskesystem og energi.

Kerres produserer og leverer et stort utvalg av maskiner som er godt tilpasset store industrielle behov for vasking av kasser, Vemagvogner og røykevogner. Kerres kassevaskere har en kapasitet fra 100 til 1.000 kasser i timen, mens Kerres røykevognvaskere dekker et kapasitetsbehov opp til 20 vogner i timen. Vemagvogn- og Big Box vaskere leveres med en kapasitet på opp til 30 vogner i timen.